תכנון מטבחים בירגרדן- תכנון מטבח מלא לבר

אלברט מנדלר 3, מתחם שרונה.

תכנון מטבח מלא לבר, מסעדה, מבשלת בירה, חלוקת שטחים ותכנון עמדות עבודה, ניהול כתב כמויות, מכרז קבלנים ובעלי המקצוע. ליווי הליכי הרישוי וכללי משרד הבריאות, על פי אפיון זרימת עבודה ותקן.  

גן בירה במתכונת ה- BEER GARDEN בגרמניה.

ביצוע תכנון מלא של הבר.

תכנון מלא של המטבח, חלוקת שטחים ומיקום העמדות השונות על פי אפיון זרימת עבודה ותקן.

ביצוע כתב כמויות, מכרז קבלנים וניהול בעלי המקצוע.

פיקוח עליון על הקבלן הנבחר בבניית המטבח.

הפקת תכניות עבודה ורכש ציודים.