תכנון מטבחים בלנה

גולדה מאיר 6, חולון.

תכנון מלא של מטבח המסעדה, בר הישיבה במסעדה, בר ישיבה בצר, תכנון עמדת הטאבון ועמדות העבודה, חדר קירור ומחסנים.

מסעדה איטלקית חדשה בחולון.

תכנון מטבח המסעדה.

הגדרת זרימת העבודה בין המחלקות השונות.

תכנון מיקום הטאבון.

עזרה ברכש ציודים.

תכנון בר הישיבה הפונה למטבח הפתוח.

ניהול השיפוץ ובעלי המקצוע.