תכנון מטבחים מלון דיאגליב

תכנון מטבח מלון בוטיק.  תכנון מטבח בר, רכש ציוד מלא למטבח, זרימת עבודה בין העמדות.