תכנון מטבחים גורדוס

מתחם לה פארק, פארק פרס חולון.

תכנון מטבח מלא למסעדה הכולל חדר קירור, חדר הקפאה, מחסן ועמדות עבודה, תכנון בר ההושבה בחלל המסעדה ובר ההושבה החיצוני.

בורגר בר באווירה אמריקאית אותנטית.

תכנון מטבח המסעדה ומדורי העבודה ליצירת זרימת עבודה יעילה.

תכנון בר ההושבה הפנימי הכולל רכש ציודים.

ליווי בעלי המקצוע בזמן השיפוץ.